Actas 1995-1998

Acta 1 ordinaria Acta 1 solemne Acta 2 extraordinaria Acta 3 extraordinaria Acta 4 extraordinaria Acta 4 ordinaria Acta 5 extraordinaria Acta 5 ordinaria Acta 6 extraordinaria Acta 7 solemne Acta 8 extraordinaria Acta 9 extraordinaria Acta 9 ordinaria Acta 10 extraordinaria Acta 11 solemne Acta 12 extraordinaria Acta 13 Read more…